Ren retorik!

Kommunikationsutbildning för organisationer, företag, myndigheter, universitet och föreningar

Vir Bonus erbjuder skräddarsydda och hållbara utbildningar i kommunikation. Att de är skräddarsydda innebär att de formas enligt beställarens behov och inkluderar genuin interaktion med deltagarna. Att de är hållbara innebär att de erbjuder principer och verktyg som håller över tid och inte bara en säsong.

Doc. Hietanen under en föreläsning på SLU, Uppsala, mars 2022. Bild: M. Hietanen.
  • Att tala inför publik.
  • Övertygande presentationer.
  • Övertygande argumentation (muntlig och skriftlig).
  • Lärarutbildning (tala, debattera, argumentera, kritiskt tänkande och aktivt medborgarskap).
  • Beställningsutbildningar: ni väljer temat!

Mera information: Utbildningar. Ta kontakt för årets utbildningar. Det finns utrymme både för raska ryck och för långsiktig planering för nästa år.

I en värld av quick-fix kurser som snabbt glöms bort är min idé att erbjuda hållbara utbildningar. Utbildningar som möter verkliga behov och som deltagarna har nytta av under många år.

Doc. Hietanen
Vir Bonus huvudutbildare
Doc. Hietanen. Bild: Hassan Salah, Tunis, 18/11 2022.

Omfattning

Utbildningarnas omfattning och genomförande beror på de aktuella behoven. En typisk utbildning består av en halv- eller heldag + en halv- eller heldag med två–sex veckors mellanrum inklusive en tillämpningsuppgift. Alternativen ligger mellan en halvdag och tre heldagar. Uppföljning och fördjupning på en årlig basis eller vartannat år är en utmärkt strategi. Gruppstorleken är obegränsad. Genomförande läggs upp baserat på gruppstorlek, behov och situation. Utbildningarna ges på på plats, på distans eller som en kombination.

Utbildare

Doc. Hietanen har en unik erfarenhet i kommunikationsutbildning i olika sammanhang, för olika lärande och för olika syften. Hans fokus på dialog och deltagande, praktisk tillämpning och hållbara principer gör hans utbildningar nyttiga och minnesvärda. Se mera på sidan Vem?

Beroende på utbildningens struktur, omfattning och deltagarantal, hålls vissa utbildningar tillsammans med en eller flera andra utbildare.

Per definition är en god talare även en god människa. Att bli en bättre kommunikatör är därför att bli en bättre människa. Jag strävar till att all utbildning ska bidra till en bättre värld, till en renare retorik.

Doc. Hietanen
Vir Bonus huvudutbildare
Verifierad av MonsterInsights