Våra utbildningar

Utbildning på ASTII programmet, Lund universitet. Bild: M. Hietanen, 2022.

1. Tala inför publik

I denna klassiska utbildning i modern tappning lär vi oss de grundläggande principerna för framgångsrik kommunikation samt går igenom praktiska tips för att nå din publik. Innehållet beror bland annat på omfattningen och kan till exempel innehålla de mest effektiva sätten att övertyga, presentationsteknik, icke-verbal kommunikation, god och dålig kommunikation, talängslan, stil och disposition.

2. Övertygande presentationer

I denna utbildning går vi igenom principerna för en framgångsrik presentation med bildspel (t.ex. PowerPoint, Keynote). Innehållet beror bland annat på omfattningen och kan till exempel innehålla: förhållandet mellan talare och bildspel, en fungerande bild (innehåll och uttryck), design och estetik, information och påverkan. Vi börjar och slutar med frågan: Hurudan är en publikvänlig presentation?

Studenter på Retorik A, Uppsala universitet, 2014. Bild: M. Hietanen.

3. Övertygande argumentation

Argumentation är central för de flesta tal och texter, men hur argumenterar man tydligt och effektivt? I denna utbildning går vi igenom principerna för framgångsrik argumentation och de viktigaste praktiska redskapen för att argumentera väl. Innehållet beror på omfånget och kan innehålla till exempel: Hurudant är ett starkt argument? Hur kan argumentationen slå fel? Vad är en dialogisk argumentation? Hur genomskåda dåliga argument? Argumentation i olika genrer: tal, text, debatt.

4. Lärarutbildning/-fortbildning

Specialutbildningar för lärare utgår från skolans demokratiska uppdrag. Hur kan retoriken bidra till att nå de höga målen? Både teori och klassrumsövningar ingår i alla utbildningar som kan gälla att tala inför publik, debatt, argumentation, övertygande text, samt den mera övergripande frågan: Vad är kritiskt tänkande och hur blir vi bättre på det?

5. Uppdragsutbildningar: Ni väljer temat!

Så länge som det har med retorik att göra är det vår sak! Berätta om era behov så finner vi gemensamt en lösning.

Verifierad av MonsterInsights