Varför Vir Bonus?

Undervisning på Zoom. Bild: M. Hietanen, 2022.
  • Fördelen med att anlita en verklig expert är att kunskapen är både djupare och bredare och därför mera tillförlitlig och hållbar. Som utbildare i ren retorik är jag inte i första hand ute efter att utvidga mitt företag utan vill förändra världen till det bättre. Mina utbildningar utanför universitetsvärlden är ett mångårigt engagemang jämsmed mitt lektorat i retorik, först vid Uppsala och nu vid Lunds universitet.
  • Utbildningarnas pedagogik är en väl genomtänkt helhet av teori och praktik där bägge ligger på lämplig nivå och omfattning i förhållande till deltagarna.
  • Jag lovar inte att du blir en god talare efter en entimmesföreläsning fylld med anekdoter … Min kortaste utbildning är en halvdag och den ger dig några nyttiga verktyg, men att bli en god talare kräver mera än så. Mina läromål är tydliga och realistiska.
  • Där det är möjligt följer jag upp utbildningarna. I återkommande samarbeten lägger vi upp en långtidslösning som fungerar optimalt med tanke på tidsramar och olika behov.
  • Mina kurser har uppskattats under många år vid flera universitet och organisationer i Sverige, Finland och Tyskland. För vissa utbildningar är även möjligt att planera för universitetspoäng i samarbete med akademiska lärosäten.
  • Återkommande kunder är välkomna! Varken innehåll eller övningar tar slut.

Utbildningarna kan hållas hos er, i de nordiska länderna eller på Zoom. På svenska, engelska, finska eller skandinaviska. Hemort är Malmö.

Doc. Hietanen. Bild: Hassan Salah, Tunis, 18/11 2022.
Verifierad av MonsterInsights