Utbildare

Doc. Hietanen. Bild: Hassan Salah, Tunis, 18/11 2022.
  • Doc. Mika Hietanen är Vir Bonus huvudutbildare. Han talar svenska, finska, engelska, skandinaviska (baserat på bokmål och svenska) och vardagstyska och är världens enda retoriklektor med finskt medborgarskap. Har utbildat tusentals i retorik och argumentation.
  • Universitetslektor i retorik, docent, doktor i teologi (nytestamentlig exegetik), Master of Arts (Rhetoric, Argumentation theory, and the Philosophy of language), lärarexamen i talvetenskap (speech communication).
  • Expert(*) i retorik, argumentation, exegetik och distansundervisning. Har studerat vid: Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Universiteit van Amsterdam, Westfälische Wilhelms-Universität Münster och Misjonshøyskolen. (*)Publicerade uppsatser i internationella kollegialt bedömda vetenskapliga tidskrifter på dessa fyra områden.
  • Tilldelats titeln excellent lärare (Uppsala universitet) och mottagare av det pedagogiska priset vid Uppsala universitet.
  • Undervisningsportföljen omfattar (augusti 2022) 136 akademiska kurser vid olika universitet, 21 fortbildningskurser och ett antal gästföreläsningar och andra projekt.
  • LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/mikahietanen.
  • Lucris-profil (forskningsaktiviteter) vid Lunds universitet: https://portal.research.lu.se/sv/persons/mika-hietanen.
  • Som en introduktion till doc. Hietanens allmänna syn på retorik, läs gärna essän från november 2022: ”Retorikens åtta dimensioner” i festskriften till prof. em. Lennart Hellspong.
Verifierad av MonsterInsights